Nature

Penetration Test - Sızma Testi Nedir?

Penetration Test; bizdeki anlamı ile “Sızma Testi” ya da kısaca “Pentest”, belirtilen bir sistem bünyesinde var olan açığı bulmak (Vulnerability Assessment) ve açık bulunan bu sistemi sömürmektir. Sızma Testleri ağ altyapılarında, donanımlarda, yazılımlarda ya da bunların tümü olan sistem üzerinde gerçekleştirilebilir. Burada “Bir hacker mevcut sistemimize zarar verebilir mi?” sorusuna yanıt aranır.

Ömer Can Koç

Python Nedir?

Python/Linux ve daha fazlası için:www.pythontr.com